KUVARS

GRANÜL & ÖĞÜTÜLMÜŞ

KUVARS MİNERALİ
Kuvars, kristal biçiminde bir arada tutulan silikon ve oksijen atomlarının moleküllerinden oluşan bir kayaçtır. Kuvarsın formülü SiO2 olup, saf halde %46,5 Si ve %53,3 O2 içerir. Mohs skalasında sertliği 7, özgül ağırlığı 2,65 gr/cm3, ergime sıcaklığı 1785 °C olan ve yer kabuğunda oldukça sık görülen minerallerden biridir. Kuvars minerali en çok magmatik kayaçlarda bulunmakla beraber, Top quality replica watche sedimantasyon yoluyla veya metamorfizmayla da teşekkül edebilir. Endüstriyel alanda kullanılan kuvarslar genelde çok az yabancı madde ihtiva eden beyaz, yarı saydam veya saydam renktedir.

Kompoze taş sektörünün önemli bir hammaddesi olan kuvars cevheri, Muğla ve Aydın bölgesinde bulunan zengin kuvars yataklarından üretilmektedir. Muhtelif boyutlarda granül ve öğütülmüş hammadde olarak kullanıma sunulmuştur.

Firmamız, özellikle granül ve öğütülmüş kuvars üretiminde önemli bir tedarikçi olma yolunda çalışmalarına hız vermiştir.

Yukarıda belirtilen tane boyutları standart değerler olup talep halinde farklı tane boyutları da üretilebilir.