ÇEVRE POLİTİKASI

■ Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması

■ Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması

■ Tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması

■ Kirliliğin kaynağında önlenmesi

■ Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması yönündeki faaliyetlerimizi Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemleri ile bütünleştirerek ve yöneterek, örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.